Keurmerk Schiphol Parkeren

schiphol-parkeren-keurmerkHet Schiphol Parkeren Keurmerk delen we uit aan parkeerbedrijven bij Schiphol die hun zaken goed op orde hebben. Het gaat om parkeerbedrijven voor valet parking en bedrijven voor shuttle parkeren.

We voeren voor het Schiphol Parkeren Keurmerk steekproefsgewijs 1 keer per jaar een expertbeoordeling uit. We doen dan een uitgebreide test, waarbij we ons richten op de volgende elementen:

 • Kwaliteit en ligging faciliteiten
 • Netheid en servicegerichtheid van medewerkers
 • Stiptheid en servicekwaliteit
 • Integriteit en transparantie

Kwaliteit en ligging faciliteiten

We beoordelen allereerst de kwaliteit en de ligging van de geboden parkeerfaciliteiten. Wordt de auto geparkeerd op een afgesloten terrein, in een parkeergarage of wellicht op een open veld? Kunt u de auto zelf parkeren en de sleutel meenemen? We volgen de chauffeurs voor valet parking en bekijken hoe de auto zelf geparkeerd wordt door klanten die kiezen voor shuttle parkeren. Op die manier krijgen we voor het Schiphol Parkeren Keurmerk een goed beeld van de ligging van de faciliteiten en de kwaliteit daarvan.

Netheid en servicegerichtheid van medewerkers

Daarnaast onderzoeken we tijdens de expertbeoordelingen de netheid en de servicegerichtheid van de medewerkers. Dat begint al wanneer we de eerste keer telefonisch contact opnemen, om te vragen naar de mogelijkheden voor een reservering. We testen op die manier de bereikbaarheid. Tijdens het parkeren zelf geeft de klant die we volgen de auto af aan een chauffeur of parkeert de klant de auto zelf op de locatie. Daar kijken we of de medewerker herkenbare kleding aanheeft en of klanten worden geholpen als ze daar om vragen.

Stiptheid en servicekwaliteit

We checken tijdens de expertbeoordeling voor het Schiphol Parkeren Keurmerk of de medewerkers netjes op tijd aanwezig zijn en controleren of ze inderdaad 24/7 bereikbaar zijn als het bedrijf dat claimt. We stellen een paar lastige vragen en proberen na te gaan of er extra services beschikbaar zijn. Op die manier krijgen we een goed beeld van wat u als klant kunt verwachten.

Integriteit en transparantie

Tenslotte controleren we voor het Schiphol Parkeren Keurmerk de integriteit en transparantie. We adviseren klanten op voorhand zelf foto’s van de auto te maken, zodat zij kunnen aantonen of eventuele schade voor of tijdens het parkeren is ontstaan. Uiteraard wachten we de reactie van de medewerkers van de parkeerbedrijven af, aan de hand waarvan we de integriteit kunnen beoordelen.

We gebruiken een camera om de rit van de chauffeurs vast te leggen en zorgen voor een duidelijk beeld van het parkeerbedrijf. Op die manier voeren we steekproefsgewijs tests uit voor het Schiphol Parkeren Keurmerk. We doen dat in ieder geval 2x per jaar, zodat we goed kunnen bijhouden of de parkeeraanbieders netjes aan de gemaakte beloften blijven voldoen en of we hen het keurmerk kunnen laten behouden.


Parkeerbedrijven met keurmerk voldoen aan de volgende eisen:

 • Eigen en veilige parkeerlocatie
  We testen waar de auto’s geparkeerd worden, door de chauffeur bij valet parking of door de klant zelf bij shuttle parkeren. We rijden achter de parkeerbedrijven en klanten aan naar de parkeerlocatie, waar we ter plekke de faciliteiten beoordelen. Is er geen sprake van een eigen en veilige parkeerlocatie? Dan komt het parkeerbedrijf niet in aanmerking voor ons Schiphol Parkeren Keurmerk.


 • Chauffeur met herkenbare bedrijfskleding
  Chauffeurs voor valet parking dienen herkenbare bedrijfskleding te dragen. Dat is de enige manier om klanten het vertrouwen te bieden dat ze de sleutel met een gerust hart kunnen afgeven. Zonder herkenbare bedrijfskleding komt een parkeerbedrijf voor valet parking niet in aanmerking voor ons keurmerk.


 • Herkenbare Shuttle Bus
  Bedrijven die shuttle parkeren aanbieden dienen over minimaal één herkenbare shuttlebus te beschikken. Bovendien controleren we hoe lang klanten moeten wachten op zowel de parkeerlocatie als op Schiphol, voor de heen- en terugreis. De shuttlebus dient goed herkenbaar te zijn en regelmatig te rijden.


 • Logische kilometerstand
  Chauffeurs voor valet parking dienen de kortste route te nemen naar de parkeerlocatie. We volgen de chauffeurs en vragen klanten achteraf of de kilometerstand logisch is. Bedrijven die de auto’s gebruiken voor extra ritten of een onnodig groot aantal kilometers komen niet in aanmerking voor ons keurmerk.


 • Minimaal 3 jaar actief als parkeerbedrijf
  Betrouwbare parkeerbedrijven bij Schiphol laten jaar in, jaar uit zien dat ze hun zaken goed op orde hebben. Om in aanmerking te komen voor ons keurmerk dienen de bedrijven minimaal 3 jaar bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan als parkeerbedrijf.


 • Minimale wachttijden
  We controleren hoe lang klanten moeten wachten bij het afgeven van de auto en weer in ontvangst nemen als zij kiezen voor valet parking. Op een vergelijkbare manier controleren we de wachttijden voor de shuttlebus, zowel vanaf de parkeerlocatie als van de luchthaven terug daar naartoe. Bij wachttijden langer dan 15 minuten komt een parkeerbedrijf niet in aanmerking voor ons Schiphol Parkeren Keurmerk.


 • 24 uur per dag bereikbaar
  Een professioneel parkeerbedrijf is 24 uur per dag bereikbaar. De kans bestaat dat je om wat voor reden dan ook eerder terugkomt vanuit je vakantieland of zakenreis. Dit kan bijvoorbeeld door een spoedgeval komen of omdat de terugvlucht is veranderd. Het is dan belangrijk dat er 24/7 altijd medewerkers actief en bereikbaar zijn om de auto weer op tijd af te leveren bij de vertrekhal.


 • Veilig en nette rijstijl
  We volgen de chauffeurs voor valet parking, om hun rijstijl te controleren. Die moet netjes en veilig zijn, om zonder problemen vanaf de luchthaven naar de parkeerlocatie te rijden. We beoordelen de rit en de rijstijl, om na te gaan of er sprake is van professionele chauffeurs die geen gevaarlijke situaties veroorzaken.

Verder controleren we of parkeerbedrijven eventuele schade noteren, net als waardevolle items die in de auto aanwezig zijn. Op die manier gaan we na of klanten die hun auto parkeren kunnen rekenen op een goede service, die problemen of onduidelijkheid achteraf helpt te voorkomen. Daarmee zorgen we voor een compleet beeld van de parkeerervaring, om de betrouwbare bedrijven op basis daarvan ons Schiphol Parkeren Keurmerk uit te kunnen reiken.

navigate_next Parkeren Schiphol vergelijken