Keurmerk Schiphol Parkeren

schiphol-parkeren-keurmerk

Het Schiphol Parkeren Keurmerk wordt alleen verstrekt aan parkeerbedrijven bij Schiphol die hun zaken goed op orde hebben. Het gaat om parkeerbedrijven voor valet parking en bedrijven voor shuttle parkeren. We voeren voor het Schiphol Parkeren Keurmerk steekproefsgewijs 1 keer per jaar een beoordeling uit. We doen dan een uitgebreide test, waarbij we ons richten op de volgende elementen:

  • Kwaliteit en ligging faciliteiten
  • Netheid en servicegerichtheid van medewerkers
  • Stiptheid en accuraatheid
  • Integriteit en transparantie

eisen keurmerk Schiphol parkerenKwaliteit en ligging faciliteiten

We beoordelen allereerst de kwaliteit en de ligging van de geboden parkeerfaciliteiten. Wordt de auto geparkeerd op een afgesloten terrein, in een parkeergarage of buitenterrein? Kunt u de auto zelf parkeren en de sleutel meenemen en hoe zijn dan de omstandigheden? We volgen de chauffeurs voor valet parking en bekijken hoe de auto zelf geparkeerd wordt door klanten die kiezen voor shuttle parkeren. Op die manier krijgen we voor het Schiphol Parkeren Keurmerk een goed beeld van de ligging van de faciliteiten en de kwaliteit daarvan.

Netheid en servicegerichtheid van medewerkers

Daarnaast onderzoeken we tijdens de beoordelingen de netheid en de servicegerichtheid van de medewerkers. Dat begint al wanneer we de eerste keer telefonisch contact opnemen, om te vragen naar de mogelijkheden voor een reservering. We testen op die manier de bereikbaarheid, kennis en klantvriendelijkheid. Tijdens de steekproef kijken we tevens of de medewerkers herkenbare kleding aan hebben en of klanten geholpen worden met bagage en bij het parkeren zelf.

Stiptheid en accuraatheid

Het Schiphol Parkeren Keurmerk checkt tijdens de beoordeling of de medewerkers op tijd aanwezig zijn en controleren of de parkeerbedrijven inderdaad 24/7 bereikbaar zijn. Tijdens de test worden er vragen gesteld en probeert we na te gaan of de eventuele extra services beschikbaar zijn zoals de parkeerbedrijven deze aanbieden.

Integriteit en transparantie

Tenslotte controleren we voor het Schiphol Parkeren Keurmerk de integriteit en transparantie. We gebruiken een camera om de rit van de chauffeurs vast te leggen en zorgen voor een duidelijk beeld van het rijgedrag. Op die manier voeren we steekproefsgewijs tests uit voor het Schiphol Parkeren Keurmerk. We doen dat in ieder geval 1x per jaar, zodat we goed kunnen bijhouden of de parkeeraanbieders netjes aan de gemaakte beloften blijven voldoen en of we hen het keurmerk kunnen laten behouden.

Uitkomst en consequenties Audit

Afhankelijk van de ernst van geconstateerde gebreken zal de gecertificeerde partij in eerste instantie een waarschuwing krijgen, met een tijdsbestek van een maand om gebreken te verhelpen. Mochten de gebreken niet dan niet verholpen zijn of als er spake is van ernstig mismanagement of excessen, dan wordt de certificering afgenomen en ontbonden voor minimaal 1 jaar.

navigate_next Parkeren Schiphol vergelijken