vergunning-parkeren-schiphol

Gemeente Amstelveen legt terreinen voor schipholparkeren strikte richtlijnen op

Geplaatst op 29 november, 2016

De Gemeente Amstelveen heeft enkele jaren geleden al aan te geven iets te willen doen aan de wildgroei aan parkeerbedrijven rondom Schiphol. Sommigen van hen parkeren auto’s in woonwijken of creëeren op andere manieren overlast.

Uit beleidsstukken blijkt dat de Gemeente Amstelveen moeite heeft om een verbod te handhaven, vandaar dat er sprake is van een aantal richtlijnen voor de parkeerlocaties. Indien ze zich daar aan houden zal het (voorlopig) worden toegestaan om er bedrijfsmatig auto’s te parkeren.

Handhaving van verbod op schipholparkeren

De Gemeente Amstelveen is tot het inzicht gekomen dat het praktisch onmogelijk blijkt om een verbod op de parkeerterreinen te handhaven. Hiervoor zijn onvoldoende middelen beschikbaar en het is ook vanuit een praktisch perspectief te begrijpen dat mensen alternatieven zoeken voor de dure parkeerplaatsen bij Schiphol zelf.

Het heeft de gemeente ertoe doen bewegen om een aantal strikte richtlijnen op te stellen, waar de verschillende bedrijven voor Schiphol parkeren zich aan dienen te houden. Mits ze zich daar aan houden zal de gemeente voorlopig geen actie tegen hen ondernemen.

Richtlijnen voor parkeerbedrijven

De richtlijnen voor de parkeerbedrijven bij Schiphol zijn als volgt. Het is toegestaan om bedrijfsmatig auto’s te parkeren indien de parkeerlocatie:

  • Direct is ontsloten op het hoofdwegennetwerk richting schiphol;
  • Geen of nauwelijks effect heeft op de doorstroming van het lokale verkeer;
  • Niet in of bij gebied voor akkerbouw of veeteelt is gelegen;
  • Niet in of nabij woonwijken is gelegen;
  • Niet in of nabij natuurgebied is gelegen;
  • Niet in het zicht is gelegen vanaf de openbare weg en groen is afgeschermd.

Het betekent dat de Gemeente Amstelveen de parkeerbedrijven wat dat betreft de mogelijkheid wil bieden om hun parkeerdiensten aan te bieden, mits ze zorgen voor een goede verkeersafwikkeling, ze geen schadelijke effecten door luchtverontreiniging veroorzaken en ze de beeldkwaliteit in gedachten houden.

Indien netjes aan de voorwaarden wordt voldaan zal de gemeente geen actie ondernemen. Op dit moment is er sprake van een aantal parkeeraanbieders die zich niet aan deze richtlijnen houden. Die werden al in 2013 opgesteld, waardoor de Gemeente Amstelveen momenteel actie onderneemt om een aantal van hen aan te pakken. We houden dit bij Schiphol Parkeren netjes in de gaten, onder andere in relatie tot het keurmerk dat we uitdelen aan bedrijven die hun parkeerdiensten netjes op orde hebben.

Lees meer:

navigate_next Parkeren Schiphol vergelijken