vergunning-parkeerterrein-amstelveen

Amstelveen geeft vergunning af voor groot parkeerterrein met 3.000 plekken

Geplaatst op 20 juli, 2017

De gemeente Amstelveen lijkt niet blij te zijn met de initiatieven van nieuwe spelers op de markt voor parkeerbedrijven. De specialisten in lang parkeren en valet parking bij Schiphol bieden goedkope alternatieven voor de parkeerplaatsen op de luchthaven zelf. Dat betekent dat de gemeenten in de directe omgeving allerlei terreinen uit de grond zien worden gestampt, om daar zoveel mogelijk auto’s kwijt te kunnen.

Er lagen bijvoorbeeld plannen om op de Loeten en in de rest van de Noorder-Legmeerpolder een groot parkeerterrein te gaan openen. Onder andere personenvervoerder Met en Co lijkt interesse te hebben om een parkeerterrein voor 3.000 auto’s aan te leggen. Dat moet het nog gemakkelijker maken om goedkoop te parkeren in de buurt van de luchthaven. Volgens de gemeente Amstelveen is het onwenselijk, omdat het een verkeersaantrekkende werking zal hebben. Er zal sprake zijn van meer verkeer, waardoor de drukte en onveiligheid groter worden. Verder zou het de verdere ontwikkeling van het gebied in de weg zitten.

Aalsmeer en Haarlemmermeer werpen beperkingen op

Amstelveen is overigens niet de enige gemeente die zich probeert te verzetten tegen de opkomst van de verschillende parkeerbedrijven. Ook Aalsmeer en Haarlemmermeer hebben er al eerder voor gezorgd dat bedrijven daar veel minder goed terecht kunnen. In de beide gemeenten heeft gericht beleid ervoor gezorgd dat het voor de parkeerbedrijven veel lastiger is geworden om er een vergunning te krijgen en hun auto’s te parkeren.

Amstelveen heeft nu het idee dat de initiatiefnemers van de verschillende parkeerbedrijven en de plannen zich nu op die gemeente richten, om daar alsnog een groot terrein te kunnen openen. Om dit nu en in de nabije toekomst tegen te kunnen gaan heeft de gemeente besloten om zich er alvast tegen uit te spreken. Met name D66 is tegen, bijvoorbeeld bij monde van wethouder Economische Zaken Maaike Veeningen: “Het zorgt voor overlast, toename van de verkeersonveiligheid en verrommeling van het gebied. Het besluit dat we geen Schipholparkeren toestaan in de Loeten en Noorder-Legmeerpolder geeft duidelijkheid voor initiatiefnemers en belanghebbenden.”

Strikte voorwaarden en richtlijnen voor parkeerbedrijven

De gemeente Amstelveen heeft bovendien een aantal strikte richtlijnen en voorwaarden opgesteld, waar de verschillende parkeerbedrijven aan dienen te voldoen. Het is toegestaan om bedrijfsmatig auto’s te parkeren indien de parkeerlocatie:

• direct is ontsloten op het hoofdwegennetwerk richting schiphol;
• geen of nauwelijks effect heeft op de doorstroming van het lokale verkeer;
• niet in of bij gebied voor akkerbouw of veeteelt is gelegen;
• niet in of nabij woonwijken is gelegen;
• niet in of nabij natuurgebied is gelegen;
• niet in het zicht is gelegen vanaf de openbare weg en groen is afgeschermd.

Op die manier moet de overlast zoveel mogelijk beperkt blijven. Of Met en Co hierdoor de kans krijgt om een groot parkeerterrein te ontwikkelen blijft voorlopig even de vraag. De financiële middelen lijken er mede dankzij een kapitaalinjectie in ieder geval beschikbaar te zijn.

Lees meer:

navigate_next Parkeren Schiphol vergelijken